צורות פשוטות

From 100.00

התמונה "צורות פשוטות" מורכבת משלוש תמונות משלימות. התמונה מאופיינת בעיצוב עדין, רוגע ופשטות ומאפשרת למתבונן בה להעריך גם את הדברים הקטנים.